Dnes u kulatého stolu nad metodikou evaluace a finální podobou pilotu Koordinátora péče

Členové pracovní skupiny Péče doma a zástupci organizací zapojených do pilotního projektu Koordinátora péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny se dnes setkali u kulatého stolu. Společně diskutovali návrh nastavení podmínek a metodiku evaluace pilotního projektu i jeho finální podobu. Diskuse je nedílnou součástí přípravné fáze, aby […]

Pilotní projekt na case management v přípravě

V návaznosti na Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a dílčí cíl Je realizován pilotní projekt zavádění pozice klíčového pracovníka v perinatální a dětské paliativní péči, tato služba bude následně zavedena do systému poskytování paliativní péče je aktuálně připravován návrh pilotního projektu na case management, […]

Pallium vydalo publikaci Role case managementu v dětské paliativní péči

Institut Pallium vydal publikaci Role case managera v dětské paliativní péči. Účelem publikace je popsat zahraniční praxi při koordinaci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující nemocí a jejich rodiny a inspirovat se také službou case managementu, která je poskytována v České republice jiným cílovým skupinám. Předkládaná́ publikace přináší základní informace o fungování […]