Online poradna v provozu

Online poradna pro poskytovatele dětské paliativní péče vznikla 22.3.2022 a nabízí tak expertní podporu pracovníkům, kteří dětskou paliativní péči poskytují. Podařilo se uzavřít spolupráci s odborníky z řad dětských paliatrů, sociálních pracovníků, odborníkem na perinatální péči atd, kteří jsou připraveni reagovat na otázky vztahující se k poskytování dětské paliativní péče.