Model pozůstalostní péče míří k připomínkám odborné veřejnosti

Pracovní skupina End of Life s potěšením oznamuje, že po sérii pracovních setkání a dvou kulatých stolech byl finalizován návrh Modelu pozůstalostní péče. Model nyní směřuje k připomínkování odborné veřejnosti. Pozůstalostní péče v ČR je v současné době poskytována různými subjekty (nemocnice, domovy pro seniory, hospice, specializované poskytovatelé pozůstalostní péče) v různé šíři na několika […]

Hledání shody na modelu pozůstalostní péče v ČR

Model pozůstalostní péče v České republice byl dnes hlavním bodem programu setkání odborníků z oblasti paliativní medicíny, zdravotních a sociálních služeb, poskytovatelů poradenských a specializovaných pozůstalostních služeb, psychologů, psychoterapeutů, duchovních, ale i zástupců neziskových organizací a nadací, které se touto problematikou zabývají. Program dnešního setkání volně navázal na loňský kulatý stůl v Brně, tentokrát se […]

Kulatý stůl k pozůstalostní péči v Brně

6.4.2023 se v Brně konal Kulatý stůl na téma pozůstalostní péče, kterého se účastnila řada expertů a expertek z řad zdravotníků, sociálních pracovníků, neziskových organizací a nadací.      V rámci akce pořádané koordinační skupinou pro implementaci Koncepce odborníci diskutovali systém péče a došlo k pojmenování důležitých aspektů pozůstalostní péče, a to jak optikou klientů, […]

Připravujeme kulatý stůl na téma: Pozůstalostní péče

V rámci implementace dílčích cílů Koncepce je jedním z důležitých témat také pozůstalostní péče. Bohužel v současné době není shoda nad tím, o jaký druh péče se jedná, kde má být poskytována a kdo je oprávněn tuto péči v rámci různých poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb a neziskového segmentu poskytovat. Právě proto jsme se rozhodli zorganizovat […]