Kulatý stůl k pozůstalostní péči v Brně

6.4.2023 se v Brně konal Kulatý stůl na téma Pozůstalostní péče, kterého se účastnila řada expertů a expertek z řad zdravotníků, sociálních pracovníků, neziskových organizací a nadací.      V rámci akce pořádané Koordinační skupinou pro implementaci odborníci diskutovali systém péče a došlo k pojmenování důležitých aspektů pozůstalostní péče a to jak optikou klientů, tak […]

Připravujeme kulatý stůl na téma: Pozůstalostní péče

V rámci implementace dílčích cílů Koncepce je jedním z důležitých témat také pozůstalostní péče. Bohužel v současné době není shoda nad tím, o jaký druh péče se jedná, kde má být poskytována a kdo je oprávněn tuto péči v rámci různých poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb a neziskového segmentu poskytovat. Právě proto jsme se rozhodli zorganizovat […]