Zdravotní respitní péče má potenciál měnit životy rodin

Tento text vznikl v reakci na probíhající legislativní proces k novele zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který prošel meziresortním připomínkovacím řízením ukončeným dne 14.12.2023. Jsou v něm definovány zásadní postoje k tématu zdravotní respitní péče, které vycházejí z odborné shody koordinační skupiny pro implementaci koncepce, která sdružuje delegované zástupce odborných […]

ČPS vydala odborné stanovisko ke zdravotní respitní péči

Dovolujeme si vás informovat o novém stanovisku České pediatrické společnosti k problematice zdravotní respitní péče. ČPS vnímá současnou absenci zdravotní respitní péče pro dětské pacienty s limitujícím onemocněním a jejich rodiny jako závažnou. Zdravotní respitní péče je dlouhodobě opomíjené téma, přestože rodinám, které pečují o dítě se závažnou nemocí by přineslo mnoho úlevy a odpočinku.

ČSPM vydala odborné stanovisko ke zdravotní respitní péči

Zdravotní respitní péče je dlouhodobě opomíjené téma, přestože rodinám, které pečují o dítě se závažnou nemocí by přineslo mnoho úlevy a odpočinku. Na základě shody, že je třeba zdravotní respitní péči legislativně podpořit vydala ČSPM stanovisko, ve kterém vyjadřuje podporu implementaci zdravotní respitní péče do systému podpory o rodiny, které dlouhodobě pečují o vážně nemocné […]