Aktualita

Pracujeme na zmapování úrovně dětské paliativní péče v nemocnicích ČR

Koordinační skupina pracuje za finanční podpory NRV na vypracování studie, která se bude věnovat Zmapováním úrovně dětské paliativní péče v nemocnicích ČR.

Cílem studie bude mimo jiné popsat rozsah poskytování perinatální a dětské paliativní péče a stav implementace v rámci celé ČR.