Koncepce
péče o děti a dospívající

se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou, jejich rodiny a rodiny po nečekané ztrátě. Koncepce je rozdělena do třech oblastí.

Úvod

Iniciativa

V roce 2022 vznikla na základě iniciativy Sekce DPP ČSPM a Sekce DPM ČPS multiprofesní koordinační skupina, jejíž úkolem je implementace cílů Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Do procesu jejího vzniku bylo zapojeno 20 odborných společností, zastřešujících a jiných organizací. Koordinací implementace Koncepce byl pověřen Institut Pallium. V rámci této Koordinační skupiny pro implementaci koncepce vznikly 4 odborné skupiny, které se věnují tématům reflektující cíle koncepce.

1.

Identifikace dítěte a rodiny s paliativními potřebami, tvorba plánu péče a zajištění péče

2.

Zajištění adekvátní a dostupné péče v domácím prostředí

3.

Péče v závěru života, v období truchlení a pozůstalostní péče

Průřezové cíle

Aktuality

Iniciátoři koncepce

Partneři implementace koncepce

Máte zájem o novinky z rozvoje dětské paliativní péče?

Posíláme newsletter o tom nejdůležitějším, co se odehrává v dětské paliativní péči.

Implementaci koncepce podporují

Implementaci koncepce podporují