Koordinační tým koncepce

Koordinační tým koncepce je rozdělený do čtyř pracovních skupin, tyto skupiny dále rozvíjejí a pracují na dílčích cílech Koncepce. 

Skupina 1.

Identifikace dítěte a rodiny s paliativními potřebami

Mgr. et. Mgr Hana Benešová

zástupkyně týmu dětské podpůrné péče FN Motol

MUDr. Zuzana Staníčková

Členka výboru a zástupce sekce DPM ČPS ČLS JEP

prim. René Hrdlička

Místopředseda ČPS – Česká pediatrická společnost

MUDr. Tytlová Jana

Ředitelka dětského centra a zástupce dětských center

Skupina 2.

Zajištění péče v domácím prostředí

MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Člen revizní komise a zástupce
Neonatologické společnosti.

MUDr. Pavla Hromádková

Členka výboru a zástupce OSPDL – Odborná společnost praktických lékařů.

Jitka Barlová

Ředitelka a zástupce Společnosti
pro ranou péče.

Anna Arellanesová

Předsedkyně a zástupce pacientských organizací Česká asociace pro vzácná onemocnění. 

Mgr. Alexandra Lammelová

Zástupce pacientských organizací Česká asociace pro vzácná onemocnění.

MUDr. Bořek Trávníček, MBA

Vedoucí lékař paliativního týmu FNO

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Vedoucí pracovnice Centra provázení a koordinátorka paliativního týmu Dětské kliniky FNO

Mgr. Lenka Kohoutková

Interventka Centra provázení a koordinátorka paliativního týmu Dětské kliniky FNHK

Skupina 3.

Péče v závěru života, pozůstalostní péče

Kateřina Klíčová Hájková

Psychoterapeutka, členka Týmu perinatální
ztráty při Unii porodních asistentek – UNIPA. 

Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.

Ředitelka Poradny Vigvam, z.ú.

Vít Kadlčík

Pozice

Bronislava Husovská

Členka revizní komise a zástupce FMH – Fórum mobilních hospiců.

Mgr. Matěj Hájek, Th. D.

Člen výboru a zástupce Asociace
nemocničních kaplanů.

Mgr. et. Mgr Hana Benešová

Zdravotně – sociální pracovnice a zástupce dětského podpůrného týmu FN Motol. 

Mgr. et. Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová

Členka výboru a zástupce Asociace
nemocničních kaplanů. 

Eliška Nekolná

Porodní asistentka, koordinátorka dětského paliativního týmu MNUL a zástupce paliativního týmu v součinnosti s pracovní skupinou nemocniční paliativní péče ČSPM. 

Skupina 4.

Průřezové cíle

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Předseda a zástupce ČSPM – Česká společnost paliativní medicíny. 

MUDr. Mahulena Exnerová

Předsedkyně Sekce dětské paliativní péče ČSPM

MUDr. Lucie Hrdličková

Předsedkyně Sekce dětské paliativní medicíny ČPS

Sára Balabánová

krizová interventka Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Mgr. Jitka Kosíková

Členka rady sekce dětské paliativní péče a zástupce Sekce DPP ČSPM. 

Jan Hoferek

Senior Consultant a specialista na regulatorní problematiku v CEC Group

Ivana Plechatá

Ředitelka Nadace rodiny Vlčkových a zástupce velkých donorů (nadací) – Abakus, VDV, Nadace KB Jistota.

Mgr. Irena Lintnerová

Viceprezidentka pro ambulantní služby APSS ČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Máte zájem o novinky z rozvoje dětské paliativní péče?

Posíláme newsletter o tom nejdůležitějším, co se odehrává v dětské paliativní péči.