Koordinační tým koncepce

Koordinační tým koncepce je rozdělený do čtyř pracovních skupin, tyto skupiny dále rozvíjejí a pracují na dílčích cílech Koncepce. 

Skupina 1.

Identifikace dítěte a rodiny s paliativními potřebami

MUDr. Jana Tytlová

Ředitelka Dětského centra Plzeň a zástupkyně dětských center

MUDr. Zuzana Staníčková

Členka výboru a zástupkyně sekce Dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP

MUDr. René Hrdlička, Ph.D.

Místopředseda a zástupce České pediatrické společnosti

MUDr. Danica Zapletalová

Lékařka Kliniky dětské onkologie FN Brno a dětského hospicu Dům pro Julii.

MUDr. Ing. Tomáš Votava, Ph.D.

Vedoucí lékař na dětské onkologii ve Fakultní nemocnici Plzeň a zástupce České onkologické společnosti ČLS JEP

Skupina 2.

Zajištění péče v domácím prostředí

MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Člen revizní komise a zástupce
Neonatologické společnosti.

MUDr. Pavla Hromádková

Členka výboru a zástupkyně Odborné společnosti dětských praktických lékařů

Jitka Barlová

Ředitelka a zástupkyně Společnosti
pro ranou péče.

Anna Arellanesová

Předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění a zástupkyně pacientských organizací

Mgr. Lenka Kohoutková

Interventka Centra provázení a koordinátorka paliativního týmu Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, zástupkyně Centra provázení 

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Vedoucí pracovnice Centra provázení a koordinátorka paliativního týmu Dětské kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, zástupkyně České pediatrické společnosti

MUDr. Bořek Trávníček, MBA

Vedoucí lékař paliativního týmu Fakultní nemocnice Ostrava

Skupina 3.

Péče v závěru života, pozůstalostní péče

Kateřina Klíčová Hájková

Psychoterapeutka, členka Týmu perinatální
ztráty při Unii porodních asistentek, zástupkyně UNIPA 

Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.

Ředitelka Poradny Vigvam, z.ú.

Vít Kadlčík

Nemocniční kaplan v Nemocnici T. Bati ve Zlíně, zástupce Katolické asociace nemocničních kaplanů

Bronislava Husovská

Členka revizní komise a zástupkyně Fóra mobilních hospiců

Mgr. Matěj Hájek, Th. D.

Člen výboru a zástupce Asociace
nemocničních kaplanů

Eliška Nekolná

Porodní asistentka, koordinátorka dětského paliativního týmu MNUL a zástupkyně Pracovní skupiny nemocniční paliativní péče ČSPM

Mgr. et. Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová

Členka výboru a zástupkyně Asociace
nemocničních kaplanů

Dita Sedláčková

Manažerka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Skupina 4.

Průřezové cíle

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Předseda a zástupce České společnosti paliativní medicíny 

MUDr. Mahulena Exnerová

Předsedkyně a zástupkyně Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny

MUDr. Lucie Hrdličková

Předsedkyně a zástupkyně Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti

Sára Balabánová

Krizová interventka Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Mgr. Jitka Kosíková

Členka rady a zástupkyně Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny

Mgr. Irena Lintnerová

Viceprezidentka pro ambulantní služby a zástupkyně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Ivana Plechatá

Ředitelka Nadace rodiny Vlčkových a zástupkyně donorů – Abakus, VDV, Nadace KB Jistota

Jan Hoferek

Senior Consultant a specialista na regulatorní 

problematiku v CEC Group

Máte zájem o novinky z rozvoje dětské paliativní péče?

Posíláme newsletter o tom nejdůležitějším, co se odehrává v dětské paliativní péči.