Publikace koncepce

Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči.

Koncepce

O publikaci

Koncem roku 2021 byla na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků vypracována Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny.

Děkujeme celému týmu specialistů od poskytovatelů specializované i obecné paliativní péče, přes zástupce dotčených ministerstev, až po asociace a odborné společnosti zejména ze zdravotní a sociální oblasti, za práci na tomto dokumentu. Věříme, že právě díky široké podpoře, kterou koncepce mezi odborníky získala, bude základním stavebním kamenem oficiální vládní strategie.

Celý text Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny si zde můžete stáhnout .