Aktualita

Hledání shody na modelu pozůstalostní péče v ČR

Model pozůstalostní péče v České republice byl dnes hlavním bodem programu setkání odborníků z oblasti paliativní medicíny, zdravotních a sociálních služeb, poskytovatelů poradenských a specializovaných pozůstalostních služeb, psychologů, psychoterapeutů, duchovních, ale i zástupců neziskových organizací a nadací, které se touto problematikou zabývají.

Program dnešního setkání volně navázal na loňský kulatý stůl v Brně, tentokrát se však dvacítka expertů v moderované diskusi soustředila na dosažení odborné shody v definování modelu pozůstalostní péče a hledání bílých míst v systému péče o děti i dospělé, kteří procházejí truchlením po ztrátě blízkého.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových.