Aktualita

Model péče a podpory pozůstalým prošel připomínkovým řízením a je k dispozici ve finální verzi!

V průběhu dubna 2024 probíhalo připomínkové řízení k návrhu modelu pozůstalostní péče. V rámci pracovní skupiny End of Life musíme ocenit velký zájem a odborné připomínky a podněty, které jsme obdrželi z různých sektorů, ať už přímo z oblasti paliativní medicíny, od poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, nebo od poskytovatelů poradenských a specializovaných pozůstalostních služeb, psychologů, psychoterapeutů, duchovních, apod.

Děkujeme za spolupráci a všechny cenné připomínky!

Díky nim se podařilo finální MODEL PÉČE A PODPORY POZŮSTALÝM dále vylepšit a nastavit potřebám praxe. V konečné verzi najdete jeho text zde.

Podpoře pozůstalých dosud nebyla v ČR věnována dostatečná systémová pozornost. V současné době je poskytována různými subjekty (nemocnice, domovy pro seniory, hospice, specializovaní poskytovatelé pozůstalostní péče) a v rámci různých profesí (poradci pro pozůstalé, sociální pracovníci, lékaři, pracovníci v pohřebních službách apod.). Systém podpory tedy nemá v České republice jednotnou strukturovanou podobu.

Cílem modelu je návrh systémového zajištění dostupnosti péče a podpory pro pozůstalé a jako podklad pro dotační titul Nadace rodiny Vlčkových, který otevře cestu k další fázi projektu – pilotování.