Aktualita

Dvacet organizací se shodlo na implementaci koncepce

V roce 2023 vznikla na základě iniciativy Sekce DPP ČSPM a Sekce DPM ČPS multiprofesní koordinační skupina, jejíž úkolem je implementace cílů Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Do procesu je zapojeno 20 organizací z řad odborných společností, asociací, neziskových a dalších organizací a více než 25 odborníků. Koordinací implementace koncepce byl pověřen Institut Pallium. V rámci této Koordinační skupiny pro implementaci koncepce vznikly 4 odborné skupiny, které se věnují těmto tématům a reflektují cíle koncepce: 1. Identifikace dítěte a jeho rodiny s paliativními potřebami a zajištění péče, 2. zajištění péče v domácím prostředí, 3. zajištění péče v závěru života, v období truchlení a pozůstalostní péče a 4. průřezové cíle. Tyto pracovní skupiny témata dále rozvíjejí a pracují na dílčích cílech Koncepce.