Aktualita

Pallium vydalo publikaci Role case managementu v dětské paliativní péči

Institut Pallium vydal publikaci Role case managera v dětské paliativní péči. Účelem publikace je popsat zahraniční praxi při koordinaci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující nemocí a jejich rodiny a inspirovat se také službou case managementu, která je poskytována v České republice jiným cílovým skupinám.

Předkládaná́ publikace přináší základní informace o fungování case managera v prostředí paliativní péče. Má sloužit jako inspirace při tvorbě konceptu péče poskytované case managerem a při zavádění této služby do stávajícího systému zdravotní a sociální péče.