Aktualita

Pilotní projekt na case management v přípravě

V návaznosti na Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a dílčí cíl Je realizován pilotní projekt zavádění pozice klíčového pracovníka v perinatální a dětské paliativní péči, tato služba bude následně zavedena do systému poskytování paliativní péče je aktuálně připravován návrh pilotního projektu na case management, který finančně podpoří Nadace rodiny Vlčkových. Prostřednictvím pilotního projektu můžeme získat důležitá data a informace o benefitech této služby u pacientů s paliativními potřebami.