Aktualita

Připravujeme kulatý stůl na téma: Pozůstalostní péče

V rámci implementace dílčích cílů Koncepce je jedním z důležitých témat také pozůstalostní péče. Bohužel v současné době není shoda nad tím, o jaký druh péče se jedná, kde má být poskytována a kdo je oprávněn tuto péči v rámci různých poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb a neziskového segmentu poskytovat. Právě proto jsme se rozhodli zorganizovat kulatý stůl, ke kterému jsme přizvali řadu expertů z této oblasti, abychom začali budovat fungující systém pozůstalostní péče. Celá akce se uskuteční 6.4. v Brně a my se velmi těšíme na výstupy, které přinese.