ČPS vydala odborné stanovisko ke zdravotní respitní péči

Dovolujeme si vás informovat o novém stanovisku České pediatrické společnosti k problematice zdravotní respitní péče. ČPS vnímá současnou absenci zdravotní respitní péče pro dětské pacienty s limitujícím onemocněním a jejich rodiny jako závažnou. Zdravotní respitní péče je dlouhodobě opomíjené téma, přestože rodinám, které pečují o dítě se závažnou nemocí by přineslo mnoho úlevy a odpočinku.