Pilotní projekt Koordinátora péče

pro děti se závažnou život limitující či ohrožující diagnózou

Úvod

Popis projektu

Rodinám pečujícím o děti se závažnou život limitující nebo ohrožující diagnózou nově pomáhá tak zvaný Koordinátor péče. V zahraničí, například ve Velké Británii, jde o službu, která je běžnou součástí systému péče. V Česku je nyní tato služba realizována jako dvouletý pilotní projekt.

Zavedení pozice Koordinátora péče je jedním z hlavních cílů Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život ohrožující či limitující diagnózou a jejich rodin, která sjednocuje odborný pohled na poskytování dětské paliativní péče v České republice.

Přípravu i dvouletý pilotní provoz financuje částkou převyšující 16 milionů korun Nadace rodiny Vlčkových, která v Česku podporuje rozvoj dětské paliativní péče. Organizaci a koordinaci projektu zaštiťuje Institut Pallium.

Dětské paliativní péči se v České republice dlouhodobě věnují týmy skvělých odborníků napříč zdravotními a sociálními obory. V systému ale chybí větší koordinace a je v něm velký prostor pro výraznější podporu rodin. Chceme, aby každá rodina, která musí pečovat o dítě s vážnou diagnózou, dostala profesionální a plně individuální podporu zahrnující komplexní péči nejen o dítě, ale i veškeré potřeby rodiny. Věříme, že zavedení pozice Koordinátora péče bude jedním z kroků, které povedou k dalšímu strategickému rozvoji dětské paliativní péče v České republice.

PhDr. Jitka Barlová,

odborný garant projektu, členka koordinačního týmu pro implementaci Koncepce ředitelka Společnosti pro ranou péči

Kdo je Koordinátor péče?

Koordinátor péče je profesionál, který se v daném zdravotnickém/sociálním zařízení či organizaci specializuje na poskytování podpory a koordinaci péče o děti se závažnými život limitujícími či ohrožujícími onemocněními.

Jeho cílem je zajistit, aby se rodiny dokázaly v systému péče orientovat a aby měly zajištěn koordinovaný přístup ke všem potřebným službám.

Proč je Koordinátor péče důležitý?

Při sdělení nepřiznivé diagnózy dítěte ve většině rodin nastává šok. Najednou se rodiče dostávají do role pečujících, musí řešit problémy, kterým nebyli nikdy dřív vystaveni. Je to pro ně zcela nová náročná životní situace, ve které se ocitají osamoceni a často bez potřebné podpory.

V roli pečujících rodiče často naráží na to, že o nabízených službách nejsou informováni nebo se v systému služby nedokážou zorientovat. Nemoc  dítěte tak má značný dopad na rodinu v mnoha rovinách a promítá se do života nejen rodičů, ale i sourozenců, prarodičů a širší rodiny.

Jak může Koordinátor péče pomoci?

Pomáhá rodinám pochopit, jakým způsobem mohou získat potřebnou péči.

Zajišťuje, aby informace byly předávány efektivně a včas.

Spolupracuje s lékaři, sociálními pracovníky a dalšími specialisty na individuálním plánu péče.

Je tu pro rodiny, když se potýkají s obtížnými okamžiky.

Každá rodina je jiná a Koordinátor péče se snaží přizpůsobit svou podporu podle konkrétní situace.

Aktuality

Více o pilotním projektu

Období realizace

Cíle pilotního projektu

Do pilotu je zapojeno 13 profesionálů v 6 pilotních organizacích. Projekt je rozdělen do dvou fází.

2024

Přípravná fáze

Cílem přípravné fáze projektu bylo vytvoření metodik k projektu a příprava prostředí a podmínek pro pilotní ověření projektu v organizacích. Na konci přípravné fáze projektu byla vydána metodika pro pilotování pozice Koordinátor péče, a to jak v prostředí sociálních služeb, tak ve zdravotnictví. Metodika má tři nedílné části: Metodika činnosti Koordinátora péče, Metodika sběru dat a Metodika evaluace.

Dalším výstupem přípravné fáze projektu je smluvní zapojení 6 pilotních organizací jako realizátorů pilotního projektu a prezentace projektu mezi odbornou veřejností. 

Přípravná fáze oficiálně skončila na konci ledna 2024.

2025

Pilotní fáze

Cílem této fáze je kromě samotného pilotování pozice Koordinátora péče i ověření metodických postupů a získání dat o beneficienci pozice Koordinátor péče pro děti se závažnou život limitujícím či ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny. Výsledky projektu budou prezentovány odborné veřejnosti na VII. Konferenci dětské paliativní péče v Litomyšli v listopadu 2025.

Dalším cílem této fáze je příprava návrhu k zakotvení pozice Koordinátora péče v systému péče o děti se život limitující či ohrožující diagnózou v České republice.

Pilotovací část končí 31. prosince 2025.

Kontakt

Magdalena Lacková

Projektový koordinátor projektu

Monika Kofroňová

PR projektu

Donor projektu