Aktualita

Dnes u kulatého stolu nad metodikou evaluace a finální podobou pilotu Koordinátora péče

Členové pracovní skupiny Péče doma a zástupci organizací zapojených do pilotního projektu Koordinátora péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny se dnes setkali u kulatého stolu. Společně diskutovali návrh nastavení podmínek a metodiku evaluace pilotního projektu i jeho finální podobu.

Diskuse je nedílnou součástí přípravné fáze, aby od 1. ledna 2024 bylo možné projekt začít pilotovat ve třech nemocnicích (Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Olomouc) a u třech poskytovatelů sociálních služeb (Mobilní hospic Strom života, obecně prospěšná společnost energeia, Společnost pro ranou péči).

Cílem projektu je mimo jiné získat důležitá data a informace o benefitech této služby u pacientů s paliativními potřebami. Po dvouletém pilotování by měla být služba koordinátora péče zavedena do systému poskytování paliativní péče.

Pilotní projekt je realizován díky finanční podpoře Nadace rodiny Vlčkových.