Aktualita

Model pozůstalostní péče míří k připomínkám odborné veřejnosti

Pracovní skupina End of Life s potěšením oznamuje, že po sérii pracovních setkání a dvou kulatých stolech byl finalizován návrh Modelu pozůstalostní péče. Model nyní směřuje k připomínkování odborné veřejnosti.

Pozůstalostní péče v ČR je v současné době poskytována různými subjekty (nemocnice, domovy pro seniory, hospice, specializované poskytovatelé pozůstalostní péče) v různé šíři na několika úrovních a nemá jednotnou strukturovanou podobu.

Cílem vytvoření systému péče v období truchlení je zajištění dostupnosti pozůstalostní péče v ČR. V první řadě je třeba definovat termín pozůstalostní péče a standardizovat typy pozůstalostní péče. Při tvorbě modelu vycházíme z praxe současných poskytovatelů v ČR i zahraničí, tak aby pozůstalostní péče v ČR zahrnovala nabídku široké palety služeb, kterou jsou jasně pojmenovány a definovány a jsou dostupné na celém území ČR.

Návrh modelu je k dispozici ve dvou přílohách. Pdf formát slouží jako náhled, jak vypadá finalizovaný návrh. V excelovém souboru nám můžete podle jednotlivých větných celků vpisovat návrhy svých úprav. U každé úpravy prosím vždy uvádějte i zdůvodnění.

Kdo se může zapojit?

Návrh mohou připomínkovat odborníci z oblasti paliativní medicíny, zdravotních a sociálních služeb, poskytovatelů poradenských a specializovaných pozůstalostních služeb, psychologů, psychoterapeutů, duchovních, ale i zástupců neziskových organizací a nadací, které se touto problematikou zabývají. 

Připomínky je možné zasílat do 30. dubna 2024 na e-mailovou adresu koncepce@pallium.cz.

Děkujeme za vaši spolupráci!