Aktualita

Byly publikovány Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči

Mezinárodní skupina odborníků v oblasti Dětské paliativní péče revidovala v projektu GO-PPaCS (Global Overview – PPC Standards) standardy dětské paliativní péče, které přinášejí aktualizaci zohledňující různorodost prostředí, zdrojů a nově vznikajících výzev v oblasti DPP.

České vydání standardů zajistila Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny a Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti.