Aktualita

Pilotní projekt Koordinátora péče má za sebou přípravnou fázi

Členové pracovní skupiny Péče doma a zástupci organizací zapojených do pilotního projektu Koordinátora péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny mají za sebou přípravnou fázi projektu. Během posledního půl roku jsme realizovali tři kulaté stoly a několik metodických setkání, jejichž výstupem je návrh Metodiky činnosti Koordinátora péče, Metodika sběru dat a Metodika evaluace dat. /Pozn.: Všechny tyto tři materiály nelze považovat za závazné, jde o pracovní materiály, které slouží výhradně k realizaci pilotního projektu a po jeho skončení budou zrevidovány./

Pilotní projekt bude ověřovat a nastavovat principy a zásady fungování pracovní pozice Koordinátor péče, a to na dvou úrovních – v prostředí sociálních služeb a ve zdravotnictví. Pilotní projekt proto bude probíhat ve třech nemocnicích (Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Olomouc) a u třech poskytovatelů sociálních služeb (Mobilní hospic Strom života, obecně prospěšná společnost energeia, Společnost pro ranou péči).

Cílem projektu je mimo jiné získat důležitá data a informace o benefitech této služby u pacientů s paliativními potřebami, které po dvouletém pilotování poslouží k rozhodnutí, zda bude vhodné službu koordinátora péče zavést do systému poskytování paliativní péče.

Pilotní projekt je realizován za podpory Nadace rodiny Vlčkových.

Více informací k tématu:
9.11.2023 Dnes u kulatého stolu nad metodikou evaluace a finální podobou pilotu Koordinátora péče
25.5.2023 Pilotní projekt na case management v přípravě