3.

Péče v závěru života, v období truchlení a pozůstalostní péče

Cíle

Existuje úhrada mobilní specializované paliativní péče reflektující specifické potřeby péče o dětské pacienty

Úhradový mechanismus mobilní specializované paliativní péče bude reflektovat potřeby péče o dětské pacienty.

Realizace cíle

Je zajištěna podpora poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče pro dospělé v péči o dětské pacienty

Pro zajištění dostupnosti MSPP je zásadní, aby byl dostatečný počet samotných poskytovatelů. Tam, kde je poskytována MSPP pro dospělé, je možné rozšíření péče o dětské pacienty, případně vytvoření poskytovatelů MSPP pouze pro děti (manuály, konzultace, vzdělání).

Realizace cíle

Je zajištěn rozvoj vzdělávání a financování odborných služeb v období truchlení

Pro rodiny je v období truchlení dostupná odborná podpora v přiměřeně blízkém čase. Tato služba je poskytována vzdělanými odborníky (např. poradci pro pozůstalé, psychology), kteří se pravidelně školí v oblasti specializované paliativní péče.

Realizace cíle