Online poradna v provozu

Online poradna pro poskytovatele dětské paliativní péče vznikla 22.3.2022 a nabízí tak expertní podporu pracovníkům, kteří dětskou paliativní péči poskytují. Podařilo se uzavřít spolupráci s odborníky z řad dětských paliatrů, sociálních pracovníků, odborníkem na perinatální péči atd, kteří jsou připraveni reagovat na otázky vztahující se k poskytování dětské paliativní péče.

Pilotní projekt na case management v přípravě

V návaznosti na Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a dílčí cíl Je realizován pilotní projekt zavádění pozice klíčového pracovníka v perinatální a dětské paliativní péči, tato služba bude následně zavedena do systému poskytování paliativní péče je aktuálně připravován návrh pilotního projektu na case management, […]

Pallium vydalo publikaci Role case managementu v dětské paliativní péči

Institut Pallium vydal publikaci Role case managera v dětské paliativní péči. Účelem publikace je popsat zahraniční praxi při koordinaci péče o děti se závažnou život limitující či ohrožující nemocí a jejich rodiny a inspirovat se také službou case managementu, která je poskytována v České republice jiným cílovým skupinám. Předkládaná́ publikace přináší základní informace o fungování […]

Kulatý stůl k pozůstalostní péči v Brně

6.4.2023 se v Brně konal Kulatý stůl na téma pozůstalostní péče, kterého se účastnila řada expertů a expertek z řad zdravotníků, sociálních pracovníků, neziskových organizací a nadací.      V rámci akce pořádané koordinační skupinou pro implementaci Koncepce odborníci diskutovali systém péče a došlo k pojmenování důležitých aspektů pozůstalostní péče, a to jak optikou klientů, […]

Připravujeme kulatý stůl na téma: Pozůstalostní péče

V rámci implementace dílčích cílů Koncepce je jedním z důležitých témat také pozůstalostní péče. Bohužel v současné době není shoda nad tím, o jaký druh péče se jedná, kde má být poskytována a kdo je oprávněn tuto péči v rámci různých poskytovatelů sociálních, zdravotních služeb a neziskového segmentu poskytovat. Právě proto jsme se rozhodli zorganizovat […]

Dvacet organizací se shodlo na implementaci koncepce

V roce 2023 vznikla na základě iniciativy Sekce DPP ČSPM a Sekce DPM ČPS multiprofesní koordinační skupina, jejíž úkolem je implementace cílů Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Do procesu je zapojeno 20 organizací z řad odborných společností, asociací, neziskových a dalších organizací a více […]

ČSPM vydala odborné stanovisko ke zdravotní respitní péči

Zdravotní respitní péče je dlouhodobě opomíjené téma, přestože rodinám, které pečují o dítě se závažnou nemocí by přineslo mnoho úlevy a odpočinku. Na základě shody, že je třeba zdravotní respitní péči legislativně podpořit vydala ČSPM stanovisko, ve kterém vyjadřuje podporu implementaci zdravotní respitní péče do systému podpory o rodiny, které dlouhodobě pečují o vážně nemocné […]